Demir Yolu Taşımacılığı
Uluslararası Demiryolu taşımacılığı ile müşterilerimizin, özellikle ağır ve hacimli yüklerinin taşınması noktasında çok yüksek maliyetlere katlanılmadan hizmet alınmasını sağlamaktayız.
Demiryolu taşımacılığı, güvenilir olması, insana bağımlılığın ve dolayısıyla hata riskinin asgariye indirilmiş olması, rekabetçi maliyetler oluşturulabilmesi, güzergah üzerindeki avantajları ve çevre dostu bir çözüm oluşturması itibarıyla son dönemlerde artarak ilgi gören bir taşıma modelidir. 

Demiryolu taşımacılığı, farklı iklim koşulları altında güvenilir hizmet sunma açısından önemli fırsatlar yaratmaktadır. 

Nisa Lojistik olarak, demiryollarından modal taşımacılık kapsamında etkin olarak hizmet sunmaktayız.